Seniorzy górą! - edukacja dla zdrowia, ciała i ducha

Terminy realizacji poszczególnych edycji projektu:

I edycja lipiec – październik 2017 WROCŁAW I KŁODZKO

II edycja wrzesień – grudzień 2017 WROCŁAW I KŁODZKO

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia i Kłodzka.

Osoby przystępujące do udziału w projekcie powinny spełniać kryteria: powyżej 60 roku życia, mieszkające we Wrocławiu lub Kłodzku. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które wcześniej nie korzystały z zajęć dla seniorów. W zadaniu będą mogły wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne, pochodzące z mniejszości kulturowych, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Dlaczego „EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”?

Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym ludzie uczą się dbać o własne zdrowie. Zrozumienie kwestii związanych ze zdrowym stylem życia, tj: konieczność dbałości o dietę przy współwystępowaniu różnych problemów zdrowotnych, profilaktyka schorzeń, na które osoby starsze są szczególnie narażone, wiedza jak dbać o higienę psychiczną, a także świadomość wagi systematycznych ćwiczeń dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, jest kluczowe dla jakości życia i może odroczyć początek uzależniania się od opieki dostarczanej z zewnątrz, a także przyczynić się do zachowania jak najdłuższej samodzielności osób starszych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie nasz projekt „Seniorzy górą! – Edukacja dla zdrowia, ciała i ducha”. Ma on na celu stworzenie przestrzeni dla interakcji Seniorów i posłużyć wypełnieniu ich czasu wolnego poprzez edukację w zakresie najbardziej kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

W projekcie oferujemy:

MODUŁ I – DLA ZDROWIA (56h):

„Seminarium z zakresu gerontologii – psychologiczne, zdrowotne i społeczne aspekty starzenia się”
„Edukacja dla serca – profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego”
„Nie daj się zaskoczyć jaskrze”
„Dieta dla Seniora oraz wsparcie dietetyczne z wykorzystaniem metod coachingowych”
„W zdrowym ciele zdrowy duch – mój plan zdrowego trybu życia” – o wpływie naszej kondycji psychicznej na zdrowie i o technikach relaksacji
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
„Skuteczna fizjoterapia”

MODUŁ II – DLA CIAŁA (48h):

„Gimnastyka dla zdrowia kręgosłupa”
„Przez taniec do zdrowia – choreoterapia”

MODUŁ III – DLA DUCHA (48h):

„Psychologia pozytywna – czym jest i jak ją wykorzystać”
„Automotywacja czyli co zrobić żeby się „chciało chcieć”
“Wywiad motywujący – o tym jak motywować innych”
„Fit umysł – ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i kreatywność”

Ponadto, każdy uczestnik odbędzie 4 godziny edukacyjne konsultacji z wybranej przez siebie tematyki, mieszczącej się jednak w zakresie tematyki realizowanej na warsztatach.

belka-pzu-kolor-1024x143.jpg

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com