O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych, pozarządowym stowarzyszeniem zajmującym się edukacją osób dorosłych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz wspomaganie szkolnictwa państwowego.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – to własny system szkolnictwa średniego, policealnego i wyższego oraz działalność kursowa związana z doskonaleniem zawodowym, dokształcaniem oraz promocją zatrudnienia. Działamy na terenie całego kraju poprzez sieć oddziałów regionalnych, wyposażonych we własną bazę lokalową, współpracujących z profesjonalną kadrą wykładowców, nauczycieli i specjalistów z zakresu edukacji i praktyki gospodarczej.

 

Centrum Kształcenia Kursowego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod numerem 2.02/00037/2004. Posiada również wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com