Certyfikaty

 • Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2008 r. w zakresie kształcenia:

  Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych. Etyka zawodowa i towaroznawstwo oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 120 godz.

  ABC działalności gospodarczej – realizacja w formie kursu w wymiarze 80 godz.

  Profesjonalna obsługa klienta w usługach i handlu detalicznym oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 102 godz.

  Aktywność Twoją szansą EFS 1.3 – realizacja w formie kursu w wymiarze 40 godz.

  Więcej
 • Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2010 r. w zakresie kształcenia:

  Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z elementami aktywnego poszukiwania pracy i pierwszą pomocą przedmedyczną – realizacja w formie kursu w wymiarze 48 godzin

  Nowoczesne zarządzanie domem z podstawami obsługi komputera, planowaniem budżetu, podstawami języka angielskiego, dekorowaniem wnętrz, opieką nad osobami starszymi i dziećmi – realizacja w formie kursu w wymiarze 320 godzin

  Więcej
 • Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości

  Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości” oraz tytuł Laureata za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie nadany przez Departament Weryfikacji Jakości.

  Więcej
 • Świadectwo Ochronne na znak towarowy

  Świadectwo Ochronne na znak towarowy nr 176710 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  Więcej
 • Zezwolenia

  Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – 2.02/00037/2004

  Wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com