Certyfikaty

 • Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości

  Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości” oraz tytuł Laureata za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie nadany przez Departament Weryfikacji Jakości.

  Więcej
 • Świadectwo Ochronne na znak towarowy

  Świadectwo Ochronne na znak towarowy nr 176710 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  Więcej
 • Zezwolenia

  Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – 2.02/00037/2004

  Wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com