SKRZYDŁA DLA DZIECI - SPOTKANIA DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

Jeśli jesteś rodzicem dziecka i zauważasz, że jest ono wyjątkowe i potrzebuje większej uwagi oraz propozycji zabaw wspierających jego rozwój, zapraszamy Cię na sobotnie spotkania dla rodziców z dziećmi. Podczas zajęć znajdziesz wsparcie dla siebie i Twojego dziecka.

Jeśli widzisz, że:

- Twoje dziecko inaczej niż jego rówieśnicy reaguje na zapachy, dźwięki, dotyk lub smaki;

- ma kłopoty z zabawą z rówieśnikami;

- często płacze;

- jest nieśmiałe;

-jest mało samodzielne;

-ma kłopoty z koncentracją uwagi, często się rozprasza;

-unika zabaw zespołowych z rówieśnikami,

- nieadekwatnie reaguje na różne sytuacje;

-sprawia wrażenie, że nigdy się nie męczy lub wręcz przeciwnie- męczy się wyjątkowo szybko;

-źle sypia;

- często choruje;

- przesadnie reaguje na różne sytuacje (płaczem, agresją lub wycofaniem) 

to proponujemy Ci udział w naszych zajęciach, podczas których wraz z dzieckiem będziesz brał udział:

- w grach i zabawach integracyjnych;

- ćwiczeniach motoryki małej i dużej;

- zabawach z elementami integracji sensorycznej (związanych z dotykiem, smakiem i zapachem);

- grach i zabawach z elementami psychomotoryki;

- w ćwiczeniach ruchowych z elementami opartymi na metodzie Weroniki Sherborne.

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

- budowanie wspierającej grupy w atmosferze bliskości i zrozumienia;

- wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci;

-  otrzymanie możliwości rozmowy i wsparcia emocjonalnego;

- zapewnienie poczucia, że nie jesteście sami ze swoimi wątpliwościami- odczarowanie problemów dzięki podobnym doświadczeniom; 

- możliwość podzielenia się swoimi obawami, doświadczeniami i emocjami;

- wzajemna akceptacja;

 - poszukiwanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i doskonalenie związanych z tym umiejętności, np. wzmacnianie poczucia pewności siebie i komunikacji,

- uczenie się wyrażania emocji i reagowania na emocje innych.

Grupa dedykowana jest Rodzicom dzieci w przedziale wiekowym 5-10 lat.

Jeśli otrzymamy zgłoszenia od Rodziców dzieci w innych grupach wiekowych, stworzymy również takie grupy.

Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Spotkania przewidziane są na 2 razy w miesiącu, 2 GODZINY ZEGAROWE KAŻDE - PIERWSZE SPOTKANIE PLANOWANE JEST NA 24.02.2024, godz. 11.00-13:00

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Krzemińska-pedagog, terapeuta osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu, logopeda. Prowadzi zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, psychomotoryki. Wspiera rozwój dzieci rozmaitymi metodami (Integracji odruchów wg dr Sally Goddard, metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne). Dba u dzieci o wspomaganie rozwoju komunikacji, koncentracji uwagi i pamięci. Podczas zajęć wsparciem dla wszystkich będzie Magdalena Taurogińska- trener językowy, coach, w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty traumy Somatic Experiencing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:80
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com