Zezwolenia

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – 2.02/00037/2004

Wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com