Stymulacja autonomicznego układu nerwowego

 • prowadząca zajęcia dr Gabriela Dragun

  prowadząca zajęcia dr Gabriela Dragun

 Stymulacja autonomicznego układu nerwowego – szkolenie 2 dniowe

Szkolenie składa się z 2 części i  trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godziny zegarowej)

Jest to program bazujący na naturalnych ruchach człowieka i specjalnych ćwiczeniach rozwijających świadomość ciała, podnoszących jego energię i witalność w celu osiągania optymalnego poziomu rozwoju, stworzony w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną.

Autorski program powstał na bazie doświadczenia w pracy z ciałem pacjentów z zaburzeniami mowy, którym towarzyszyły:

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • wady postawy
 • wady zgryzu
 • męczliwość
 • trudności z koordynacją i koncentracją

Inspiracją dla niego były również starożytne systemy pracy z ciałem i ćwiczeń, jak chiński Quigong, japońskie Shiatsu, indyjska joga, traktujące człowieka jako całość.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny ukierunkowany na harmonizację autonomicznego układu nerwowego, aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu.

Cel programu

Celem programu jest stymulacja autonomicznego układu nerwowego przez działanie na taśmy anatomiczne oraz nerwy czaszkowe po to, by regulować napięcie mięśniowe w kluczowych strefach ciała:

 • stopy
 • obręcz miednicza
 • przepona
 • obręcz barkowa
 • szyja (kość gnykowa),

a w konsekwencji wpływać na funkcje obszaru ustno-twarzowego.

Uwolnione strefy w ciele, wyregulowane i uwolnione nerwy czaszkowe pozwalają na dobre funkcjonowanie całego organizmu na wielu poziomach, pozwalając na swobodne i naturalne przekraczanie kolejnych etapów rozwojowych – rozwój mowy, poprawę dykcji, nabywanie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwój intelektualny.

Przeznaczenie programu

Program przeznaczony jest dla osób, u których zaburzenia w obszarze ustno-twarzowym (zaburzenia mowy, wady wymowy; nieprawidłowe funkcje prymarne: oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie; wady zgryzu i dysfunkcje stawu żuchwowo-skroniowego), związane są z zablokowaniem mięśni i nerwów czaszkowych, łączą się z nieprawidłowymi wzorcami ruchów ciała oraz nieprawidłowym napięciem na taśmach anatomicznych.

Nieprawidłowa postawa ciała oraz nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podczas codziennych aktywności, ale także w czasie ćwiczeń, np. logopedycznych) nie pozwala na właściwą pracę twarzy i mięśni obszaru ustno-twarzowego, przyczynia się do wypracowania licznych kompensacji, które niepotrzebnie obciążają układ nerwowy i blokują naturalny potencjał ruchowy, werbalny i umysłowy.

Praca z całym ciałem pacjenta wpływa na efektywność terapii opóźnień mowy, trudności w artykulacji.

Skuteczność

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • zaburzeniami mowy
 • opóźnionym rozwojem mowy (samoistnym i niesamoistnym)
 • nieprawidłową postawą ciała i nieprawidłowym napięciem mięśniowym w całym ciele, a przede wszystkim w obszarze ustno-twarzowym
 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • zaburzeniami zachowania
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • logopedów, neurologopedów, terapeutów, pedagogów
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.

Program: 

Szkolenie składa się z dwóch bloków, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą wziąć udział w bloku II bez ukończenia bloku I.

Blok I
Blok II

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego – Blok I

“Ciało a autonomiczny układ nerwowy”

Plan szkolenia:

 1. Budowa i funkcje autonomicznego układu nerwowego.
 2. Rola prawidłowej postawy ciała w terapii logopedycznej.
 3. Łańcuchy mięśniowe i ich związek z mową.
 4. Ćwiczenia ciała i manipulacje regulujące napięcie mięśniowe w całym ciele oraz harmonizujące pracę autonomicznego układu nerwowego.

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego – Blok II
Obszar ustno-twarzowy a autonomiczny układ nerwowy

Plan szkolenia:

 1. Funkcje prymarne.
 2. 12 par nerwów czaszkowych a funkcje prymarne.
 3. Terapia miofunkcjonalna w oparciu o stymulację autonomicznego układu nerwowego i stymulację taśm anatomicznych.

 

Szkolenie prowadzi dr Gabriela Dragun – Dr n. hum., absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunkach: filologia polska, logopedia ogólna oraz neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Jest międzynarodowym certyfikowanym terapeutą Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg Beatrice Padovan, terapeutą czaszkowo-krzyżowym i miofunkcjonalnym. Ukończyła szkolenia m. in. z metody werbo-tonalnej, integracji odruchów wg Sally Goddard. W terapii neurologopedycznej wykorzystuje techniki manualne, m. in.: terapię ciała i głosu Sanjo, elementy techniki Emmetta, kinezjologię stosowaną „Dotyk dla Zdrowia”. Jest międzynarodowym certyfikowanym instruktorem metody Butejki. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim i Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie), placówkami edukacyjnymi i medycznymi, publikuje w czasopismach naukowych. Odbywała staże naukowo-terapeutyczne w Singapurze, Malezji i Grecji. Jej zainteresowania naukowe to: wpływ postawy ciała na funkcje aparatu artykulacyjnego, funkcjonowanie układu nerwowego, a przede wszystkim rola autonomicznego układu nerwowego w rozwoju ruchu, funkcji poznawczych i emocji. Zgłębia stare systemy dbania o zdrowie – od tradycji Indian po nauki Dalekiego Wschodu. Na bazie wieloletniego doświadczenia terapeutycznego stworzyła autorski program TAO logopedyczne. Swoją wiedzę wykorzystuje w codziennej praktyce z pacjentami. 

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć, które trzeba mieć ze sobą:

 • karimata
 • wygodny strój
 • obuwie zmienne
 • duży ręcznik
 • długa apaszka lub szalik
 • ciepłe skarpetki

Przebieg szkolenia

Zarówno blok I jak i blok II trwają 2 dni.

Sobota 10:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 13:00

Koszt: 650 zł – I blok

 uruchamiamy szkolenie po zebraniu się grupy min. 8 osób.

 

Cena:650
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com