Senior w dobrym towarzystwie – międzypokoleniowy zawrót głowy

Projekt był realizowany w okresie od 01 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową

Kierunek działania – wiodący

1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych

Celem głównym projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną tych osób polegającą na przygotowaniu seniorów do działań międzypokoleniowych z wnukami.

Projekt skierowany był do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia i Kłodzka.

W ramach projektu odbyły się zajęcia dla seniorów zebrane w 5 modułów:

I moduł – warsztat komunikacji międzypokoleniowej,
II moduł – warsztat pedagogiczno-psychologiczny pt. „Świat dziecka”,
III moduł – warsztat literacko-teatralny pt. „Opowiadacze i bajarze – biblioteczka babci i dziadka”,
IV moduł – warsztat bezpieczeństwa osobistego pt. „Bezpieczny senior”,
V moduł – warsztat technologiczny pt. „Senior w technoświecie”.

Główne cele projektu to uzyskanie rezultatów w pięciu obszarach działań podejmowanych wobec osób starszych: komunikacyjnego, psychologicznego, integracyjnego, aktywizującego oraz promocyjnego. Każdy z nich miał na celu:

poprawę komunikacji między pokoleniami dziadków i wnuków, jak również zaspakajanie potrzeb rozwojowych i wychowawczych wnuków,
zacieśnienie więzi i zwiększenie integracji między pokoleniami dziadków i wnuków,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa,
poprawę jakości życia oraz wzmocnienie własnej wartości i asertywności.

W ramach projektu zrealizowane zostały III edycje warsztatów, w każdej edycji dwie grupy 15 osobowe. Odbyło się 8 spotkań sobotnio-niedzielnych, z których każde obejmowało 6 godzin dydaktycznych dziennie.

Poszczególne edycje odbyły się w poniższych terminach:

I edycja 04 lipiec 2015 – 11 październik 2015 – 2 grupy we Wrocławiu
II edycja 01 sierpień 2015 – 22 listopad 2015 – 1 grupa we Wrocławiu, 1 grupa w Kłodzku
III edycja 05 wrzesień 2015 – 13 grudzień 2015 – 1 grupa we Wrocławiu, 1 grupa w Kłodzku

Udział w projekcie był bezpłatny.

baner-senior-w-dobrym-towarzystwie.jpg

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com