Pełna księgowość

Ten kurs jest dla Ciebie odpowiedni gdy:

  • masz podstawową znajomość uproszczonej księgowości (prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i obsługi kadr, w tym zastosowania komputera w księgowości i znajomości programu „Płatnik”)
  • chcesz poszerzyć i udoskonalić swoją wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości oraz otrzymać potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności

O CZYM?

Program kursu obejmuje zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych), które są regulowane przez przepisy ustawy o rachunkowości.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

MODUŁ I.

Funkcje i organizacja księgowości

Rachunkowość finansowa

Zasady funkcjonowania kont kosztów układu rodzajowego i funkcjonalnego

Obrót materiałowy i pieniężny

Konta rozrachunkowe

Aktywa trwałe

Kalkulacja i jej rodzaje

Obrót wyrobami gotowymi

Prawo podatkowe

MODUŁ II.

Obsługa komputerowego programu księgowego „Rewizor GT’ i „Gratyfikant GT”.

ORGANIZACJA:

kurs weekendowy(sobota-niedziela, zajęcia co 2 tygodnie) 

dla grup zorganizowanych organizujemy kursy również w dniach od poniedziałku do piątku 
LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH ZAJĘĆ: 120*

* jedna godzina szkoleniowa zajęć to 45 minut 

CO ZYSKUJESZ?

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) oraz uzyskanie nowych umiejętności, które pozwolą na poszerzenie Twojej wiedzy oraz perspektyw zawodowych.

Na zakończenie nauki otrzymasz zaświadczenie MEN wydawane przez nas na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

ATUTY NASZEGO KURSU:

  • praktyczny wymiar zajęć
  • grupy do 15 osób
  • indywidualne podejście do każdego uczestnika
  • posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia z księgowości skomputeryzowanej oraz obsługi kadr z naliczaniem płac
  • zajęcia prowadzi:
    • Joanna Ostaszewska – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw sektora MSP. Ukończyła kursy z zakresu: ” TOC, LEAN i HR-szkolenie z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji”, przygotowujący do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego w zakładzie pracy oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Jest aktywną zawodowo księgową, w trybie ciągłym uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
  • płatności za kurs można dokonywać w ratach

Informacji o kursie udzielamy pod numerem  736 779 944 lub 74 647 05 57 

Nie chcesz dzwonić? Napisz: kontakt@twpklodzko.pl

 kolejna edycja kursu: listopad 2021

Formularz zgłoszenia

Dane do faktury należy wysłać mailem na adres: kontakt@twpklodzko.pl lub wpisać w polu komentarz do zgłoszenia/dane do faktury. 

Zgłoszenie jest puste

 

Cena:1400
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com