Pełna księgowość

Ten kurs jest dla Ciebie odpowiedni gdy:

 • masz podstawową znajomość uproszczonej księgowości (prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i obsługi kadr, w tym zastosowania komputera w księgowości i znajomości programu „Płatnik”)
 • chcesz poszerzyć i udoskonalić swoją wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości oraz otrzymać potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności

O CZYM?

Program kursu obejmuje zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych), które są regulowane przez przepisy ustawy o rachunkowości.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

MODUŁ I.

Funkcje i organizacja księgowości

Rachunkowość finansowa

Zasady funkcjonowania kont kosztów układu rodzajowego i funkcjonalnego

Obrót materiałowy i pieniężny

Konta rozrachunkowe

Aktywa trwałe

Kalkulacja i jej rodzaje

Obrót wyrobami gotowymi

Prawo podatkowe

MODUŁ II.

Obsługa komputerowego programu księgowego „Rewizor GT’ i „Gratyfikant GT”.

ORGANIZACJA: kurs weekendowy(sobota-niedziela, zajęcia co 2 tygodnie), a także kurs popołudniowy
LICZBA GODZIN ZAJĘĆ: 120

CO ZYSKUJESZ?

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) oraz uzyskanie nowych umiejętności, które pozwolą na poszerzenie Twojej wiedzy oraz perspektyw zawodowych.

Na zakończenie nauki otrzymasz certyfikat w języku polskim oraz – na życzenie – w języku angielskim. Kończąc kurs otrzymasz również zaświadczenie na druku MEN, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. poz. 1632). Na suplemencie dołączonym do zaświadczenia są opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu.

ATUTY NASZEGO KURSU:

 • praktyczny wymiar zajęć
 • grupy do 12 osób
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika
 • posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia z księgowości skomputeryzowanej oraz obsługi kadr z naliczaniem płac
 • zajęcia prowadzą:
  • Joanna Ostaszewska – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw sektora MSP. Ukończyła kursy z zakresu: ” TOC, LEAN i HR-szkolenie z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji”, przygotowujący do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego w zakładzie pracy oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Jest aktywną zawodowo księgową, w trybie ciągłym uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
  • Bogusława Szczepankiewicz- absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Księgowość i rachunkowość, posiadająca certyfikat lidera przedsiębiorczości oraz przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel księgowości i rachunkowości oraz obsługi kadr i płac od 34 lat. Aktywna zawodowo, w trybie ciągłym
 • uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
 • płatności za kurs ( 990 zł ) można dokonywać w ratach

Informacji o kursie udzielamy pod numerem  736 779 944 lub 74 647 05 57 

Nie chcesz dzwonić? Napisz: kontakt@twpklodzko.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY: styczeń 2020          Ilość miejsc ograniczona

Cena:990
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com