warsztaty rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży

Cykl warsztatów, których celem jest wspieranie emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży

 

DLACZEGO WARTO?

Duża część problemów osób dorosłych ma swoje początki w dzieciństwie i młodości. W tradycyjnej szkole nie ma miejsca, czasu ani pieniędzy na kształtowanie kompetencji psychospołecznych oraz dbanie o równowagę psychiczną. Programy nauczania nie uwzględniają zagadnień związanych z wymienionymi kompetencjami, tymczasem prowadzone od wielu lat badania psychologiczne dowodzą, że dla osiągnięcia sukcesów w życiu rozwój psychospołeczny jest równie ważny jak rozwój poznawczy. Wielu młodych ludzi posiada rozległą wiedzę książkową oraz umiejętności intelektualne, podczas gdy nie potrafią dopasować ich do zastanej rzeczywistości. Jesteśmy zdania, że w obecnych czasach młodzi ludzie często skupiają się na szczegółowym zdobywaniu wiedzy, którą można mieć po kliknięciu myszką w odpowiednie miejsce na „polu uprawnym” doktora Google, natomiast brak im umiejętności budowania i utrzymywania zdrowych relacji z ludźmi.

Dlatego też proponujemy cykl warsztatów pomagających rozwijać umiejętności psychospołeczne, takie jak:
• Inteligencja emocjonalna
• Radzenie sobie ze stresem i innymi emocjami
• Poczucie własnej wartości
• Komunikacja interpersonalna
• Asertywność i wyrażanie swoich potrzeb
• Szczęście i pozytywne nastawienie do życia
• Organizowanie swojego czasu i planowanie przyszłości
• Twórcze i samodzielne myślenie oraz rozwiązywanie problemów
• Rozwiązywanie konfliktów z bliskimi

Wymienione umiejętności społeczne uważamy za takie, których wszyscy powinni się uczyć, ponieważ są podstawą dla rozwoju zdrowej psychiki każdego człowieka.