Umiejętności przyszłości

Szkoła dostarcza młodym ludziom wiedzę i umiejętności w szerokim zakresie, jednak ze względu na ograniczone możliwości, często nie jest w stanie kształtować oczekiwanych społecznie postaw i kompetencji. Tymczasem  posiadanie kompetencji w oparciu o umiejętności przyszłości, otwiera drogę  do rozwoju społecznego i zawodowego we współczesnym świecie. Dzisiaj, młodzi ludzie w wieku 9 – 17 lat, za kilka lat będą kształtować wizerunek rynku pracy, będą pełnić ważne funkcje społeczne i zawodowe.  Dlatego, by ułatwić i usprawnić im start w dorosłe życie wychodzimy naprzeciw obiektywnie istniejącym potrzebom społecznym i potrzebom na rynku pracy.

CZYM SĄ UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI?

Według raportu „The Future of Jobs” stworzonego podczas Światowego Forum Ekonomii w 2016 roku, do 10 najbardziej przydatnych umiejętności przyszłości należą:

  • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
  • Krytyczne myślenie
  • Kreatywność
  • Zarządzanie ludźmi
  • Współpraca z innymi
  • Inteligencja emocjonalna
  • Umiejętność oceniania i podejmowania decyzji
  • Zorientowanie na usługi
  • Umiejętność negocjowania
  • Elastyczność poznawcza
źródło: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Dodatkowo, według m.in. raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zawody przyszłości będą wymagały posiadania wysokich kompetencji informatycznych.

Raport PARP: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf

Celem Interakcji – Klubu Umiejętności Przyszłości jest wspieranie tego rozwoju. Naszym założeniem jest organizowanie dodatkowych, aktywnych i dostosowanych do wieku uczestników, zajęć  ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji przydatnych w przyszłości.

Zapraszamy!