Hiszpański dla dzieci w Kłodzku

 

Proponujemy zajęcia dla dzieci metodą Colorin Colorin colorado. Jest to:

METODA NATURALNA dziecko uczy się poprzez pełne „zanurzenie” czyli tak, jak uczy się języka ojczystego. W taki sposób dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

METODA SPIRALNA – dziecko zawsze powraca do zagadnień, które były poruszane wcześniej i nie tylko na ostatnich zajęciach, ale również na tych dużo wcześniejszych. W ten sposób staramy się aby dziecko szybko nie zapomniało tego, czego się dotychczas nauczyło. 

METODA KOMUNIKACYJNA – na każdych zajęciach mają miejsce naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji.  Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań. W ten sposób wspieramy nie tylko znajomość języka, ale również kształtowanie umiejętności komunikowania się. 

METODA FOTO- REPORTERSKA- bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!

METODA  wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

METODA DRAMY –dużo zabawy na zajęciach! Dzieci odgrywają wiele scenek. Kojarzą słowa i zdania z ruchem lub z muzyką, co ułatwia im ich zapamiętywanie. Przy okazji rozwijają swoje naturalne możliwości i zdolności.

METODA POZYTYWNA – na zajęciach panuje pozytywna atmosfera, sprzyjająca budowaniu motywacji i zaangażowania.

Zapraszamy na pierwsze, bezpłatne zajęcia pokazowe 21 września 2018 o godz. 11.00.  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową: kontakt@twpklodzko.pl