Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kłodzku

Obecnie realizujemy projekt bezpłatnych zajęć rozwojowych dla dziewcząt w przedziale wiekowym 9-14 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj…

INTERAKCJA – KLUB UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI jest klubem organizującym zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. Są one ukierunkowane na rozwijanie kompetencji przydatnych w przyszłości.

Wychodzimy z założenia, że szkoła dostarcza młodym ludziom wiedzę i umiejętności w szerokim zakresie, jednak ze względu na ograniczone możliwości, często nie jest w stanie kształtować oczekiwanych społecznie postaw i kompetencji. Tymczasem posiadanie ich otwiera drogę do rozwoju społecznego i zawodowego we współczesnym świecie. Dzisiaj, młodzi w wieku 5 – 17 lat, za kilkanaście lub kilka lat będą kształtować wizerunek rynku pracy, będą pełnić ważne funkcje społeczne i zawodowe. Dlatego, by ułatwić i usprawnić im start w dorosłe życie wychodzimy naprzeciw obiektywnie istniejącym potrzebom społecznym i potrzebom rynku pracy i proponujemy uczestnictwo w naszych zajęciach.

Na spełnianie marzeń o własnej przyszłości w życiu dorosłym trzeba pracować już dziś, a można to czynić w sposób łatwy, przyjemny, twórczy, aktywny – nie będąc narażonym na ocenianie i sprawdzanie odrobionej pracy, w atmosferze przyjaźni i zrozumienia.

By przygotować się do jutra, działajmy już dziś!
CZYM SĄ UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI? kliknij aby dowiedzieć się więcej…

CO PROPONUJEMY?

Oferujemy aktywne zajęcia, prowadzone przy pomocy:

NAUKI JĘZYKÓW METODĄ KOMUNIKATYWNĄ – czyli tak, aby umożliwić swobodną komunikację     

HISZPAŃSKI – kliknij aby dowiedzieć się więcej…

ANGIELSKI – kliknij aby dowiedzieć się więcej…

WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO    dowiedz się więcej…