Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna

  • Szkolenia dla uczniów
  • Szkolenia dla dorosłych (w tym nauczycieli)
  • Szkolenia dla pracowników firm i instytucji

Zajęcia są prowadzone przez osoby z wymaganymi kwalifikacjami, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

Program szkolenia jest dostosowany do wieku oraz wymagań uczestników.

Organizacja zajęć: system sobotnio – niedzielny lub w dni robocze, do uzgodnienia,

Miejsce szkolenia – siedziba w Kłodzku, przy ul. Wojska Polskiego 14

*Dla grup zamawianych, szkolenie może odbywać się w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie.

Liczba godzin dydaktycznych – 8

Koszt szkolenia – 70 zł/osobę

Koszt szkolenia dla grup zamawianych – do negocjacji

 

Wydajemy ZAŚWIADCZENIE, zgodnie ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz.622).