mark-516278_1920PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ Z ELEMENTAMI COACHINGU

 

DLA KOGO?

Dla  osób, które:

 • posiadają wiedzę lub doświadczenie w jakiejś dziedzinie i chcą prowadzić szkolenia oraz kursy na zlecenie różnych instytucji;
 •  chcą skutecznie i atrakcyjnie prowadzić treningi wewnętrzne w miejscu swojej pracy;
 • chcą udoskonalić swoją wiedzę i kompetencje w pracy grupowej;
 • chcą rozwijać swoje metody pracy;
 • cenią sobie rozwój osobisty i czerpią z niego satysfakcję;
 • poszukują nowych możliwości zawodowych.

 

CO ZYSKUJESZ?

Umiejętności:

 • poprawnej prezentacji podczas szkolenia;
 • diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz ustalania celów szkolenia;
 • planowania i kierowania pracą grupy;
 • poprawnego tworzenia materiałów oraz ćwiczeń szkoleniowych;
 • wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy

 

O CZYM?

Wprowadzenie

Kim jest trener? Jaką pełni rolę?
Zasady aktywnych szkoleń.

Jak się uczymy?

Specyfika procesu uczenia się
Psychologiczne podstawy doboru i prezentowania treści odbiorcy
Cykl Kolba
Budowanie zaangażowania uczestników
Budowanie bezpieczeństwa uczestników

Jak się przygotować do szkolenia?

Najważniejsze umiejętności związane z rozpoczęciem i zakończeniem szkolenia.
Style pracy trenerskiej.
Analiza potrzeb szkoleniowych: czego potrzebuje grupa?
Podstawowe zasady projektowania szkoleń: dobór materiału i metod szkoleniowych, opracowanie scenariusza zajęć.

Jak zacząć szkolenie?
Jak nawiązać kontakt z grupą?
Jak ułatwić integrację grupy? Ćwiczenia integrujące.
Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami?

Jakie umiejętności komunikacyjne powinien posiadać trener?

Techniki niewerbalne: jak pracować ciałem i głosem?

 • Jak być pewnym siebie i radzić sobie ze stresem?
 • Jak robić dobre wrażenie?
 • Jak budować swój autorytet i reputację trenera?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej?

Jakie metody szkoleniowe wybrać?

Rodzaje metod szkoleniowych i zasady ich stosowania( dyskusje grupowe, studium przypadku,etc.)
Wady i zalety metod szkoleniowych.

Jak prezentować wiedzę i umiejętności?

Jak ciekawie przedstawić wiedzę?
Jak przygotować pomoce dydaktyczne?

Jak przygotować i przeprowadzać testy i quizy?

Jak zakończyć szkolenie?

Utrwalanie zdobytych wiadomości.
Podsumowanie szkolenia.
Ewaluacja szkolenia- jak ją przeprowadzić? Cele i metody ewaluacji.
Jak przyjmować informację zwrotną?

 

Liczba godzin warsztatu: 16
Godziny: 16.00-19.00( piątek)  9.00-15.00(sobota)    9.00-14.00(niedziela)
Inwestycja: 149 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@twpklodzko.pl