Obsługa kas fiskalnych

casio-812861_1920

Zajęcia mają wymiar teoretyczny (forma wykładu, prezentacji) i praktyczny (instruktaże w zakresie obsługi kas fiskalnych). Każdy uczestnik ma własne stanowisko pracy, z możliwością ćwiczenia na różnych typach kas. Po opanowaniu wszystkich czynności związanych z obsługą kas wykładowca stwarza sytuacje symulujące sprzedaż – słuchacze są kupującymi i sprzedawcami na zmianę – ćwicząc w ten sposób wszystkie możliwe sytuacje sprzedaży.

Liczba godzin: 40
Cena szkolenia: 320 zł  teraz w promocyjnej cenie 280 zł

PROGRAM SZKOLENIA: PROGRAM

 1. Informacje ogólne o kasie fiskalnej
 2. Opis techniczny kasy fiskalnej
 3. Urządzenia współpracujące z kasami
 4. Przygotowanie kasy do pracy – uruchamianie
 5. Sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej
 6. Wykonywanie raportów
 7. Rozliczenie kasy na zakończenie dnia sprzedaży
 8. Analiza przykładowych wydruków z kasy fiskalnej
 9. Dodatkowe funkcje klawiszy
 10. Wykaz komunikatów – błędy zgłaszane przez kasę
 11. Programowanie kasy fiskalnej

Podczas każdych zajęć uczestnicy otrzymują do zrobienia ćwiczenia, które sprawdzają stopień opanowania poszczególnych funkcji kasy, a równocześnie umożliwiają wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących jego obsługi. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać wiedzę umożliwiającą prowadzenie samodzielnej sprzedaży na kasie fiskalnej oraz zaprogramowanie odpowiednich ustawień kasy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@twpklodzko.pl

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).

 

Centrum Kształcenia Kursowego w Kłodzku zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub
– na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu wybranego z oferty TWP.