Kadry i płace

 KADRY I PŁACE

CEL KURSU: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy wymagającej znajomości obsługi kadr i płac. Kod zawodu: 242307 i 242310

TEN KURS JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNI JEŚLI:

 chcesz nabyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe z zakresu obsługi kadr i płac.

O CZYM?

W programie kursu:

zagadnienia z dokumentacji i ewidencji kadrowej, dokumentacji płacowej i podatkowej pracowników, w tym naliczanie płac oraz obsługa programu kadrowo-płacowego „Gratyfikant GT” oraz „PŁATNIK”(przekaz elektroniczny)

ORGANIZACJAkurs weekendowy(sobota-niedziela, zajęcia co 2 tygodnie), a także kurs popołudniowy
LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
: 55

CO ZYSKUJESZ?

Ukończenie kursu  pozwoli Ci na poszerzenie  kompetencji i perspektyw  zawodowych oraz  zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Na zakończenie nauki otrzymasz certyfikat w języku polskim oraz – na życzenie – w języku angielskim. Kończąc kurs otrzymasz również zaświadczenie na druku MEN, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. poz. 1632). Na suplemencie dołączonym do zaświadczenia są opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu.

ATUTY NASZEGO KURSU:

  • praktyczny wymiar zajęć
  • grupy do 12 osób
  • indywidualne podejście do każdego uczestnika
  • posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia z księgowości skomputeryzowanej oraz obsługi kadr z naliczaniem płac
  • zajęcia prowadzą: 
  • Joanna Ostaszewska – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw sektora MSP. Ukończyła kursy z zakresu: ” TOC, LEAN i HR-szkolenie z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji”, przygotowujący do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego w zakładzie pracy oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Jest aktywną zawodowo księgową, w trybie ciągłym uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
  • Bogusława Szczepankiewicz- absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Księgowość i rachunkowość, posiadająca certyfikat lidera przedsiębiorczości oraz przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel księgowości i rachunkowości oraz obsługi kadr i płac od 34 lat. Aktywna zawodowo, w trybie ciągłym uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
  • płatności za kurs (500 zł) można dokonywać w ratach
  • zapewniamy materiały szkoleniowe niezbędne podczas realizacji zajęć
  •  zajęcia praktyczne odbywają się w nowej, zmodernizowanej w 2019 roku pracowni komputerowej

Szczegółowy program kursu: Kadry i płace

Jeśli jesteś zainteresowana/y,  zadzwoń do nas: 736 779 944

Nie chcesz dzwonić? Napisz: kontakt@twpklodzko.pl