Akredytacje i certyfikaty:

 


1. akredytacja_KO_20081.Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2008r. w zakresie kształcenia:

  • Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych. Etyka zawodowa i towaroznawstwo oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 120 godz.
  • ABC działalności gospodarczej – realizacja w formie kursu w wymiarze 80 godz.
  • Profesjonalna obsługa klienta w usługach i handlu detalicznym oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 102 godz.
  • Aktywność Twoją szansą EFS 1.3 – realizacja w formie kursu w wymiarze 40 godz.

 


2. akredytacja_KO_82010

 

2. Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2010r. w zakresie kształcenia:

  • Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z elementami aktywnego poszukiwania pracy i pierwszą pomocą przedmedyczną – realizacja w formie kursu w wymiarze 48 godzin
  • Nowoczesne zarządzanie domem z podstawami obsługi komputera, planowaniem budżetu, podstawami języka angielskiego, dekorowaniem wnętrz, opieką nad osobami starszymi i dziećmi – realizacja w formie kursu w wymiarze 320 godzin

 


certyfikat-jakosci-nowy

3. Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości” oraz tytuł Laureata za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie nadany przez Departament Weryfikacji Jakości

 

 

 


4. ECDL_sala_2

 

4. Certyfikowane Laboratorium ECDL – PL-LAB0722 / PL-LAB0723, w których mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

 

 


5. KRAZ_wpis

 

5. Certyfikat potwierdzający wpis do Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 8256 wydany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

 

 

 


  1. Świadectwo Ochronne na znak towarowy nr 176710 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zezwolenia:

  1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – 2.02/00037/2004

  2. Wpis do rejestru placówek oświatowych niepublicznych nadany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  3. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli