Kurs księgowości I stopnia

Wydarzenie od: 2021-09-18

Cel kursu: przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ds. rachunkowości i księgowości (kod zawodu: 431190)

DLA KOGO?

Jeśli:

 • chcesz nabyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości i rachunkowości w małych i średnich firmach
 • nauczyć się prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowej, dokumentacji płacowej i podatkowej pracowników
 • nauczyć się zastosowania komputera w księgowości
 • masz zamiar wiązać swoją przyszłość z pracą w dziale finansowo-księgowym oraz kadrowym
 • potrzebujesz podstawowej wiedzy księgowej i kadrowej do prowadzenia swojej własnej firmy

to ten kurs księgowości jest dla Ciebie.

ORGANIZACJA: kurs weekendowy 

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH(1 godzina szkoleniowa to 45 minut): 65

O CZYM?

Kurs wprowadza i systematyzuje wiedzę z zakresu księgowości, rachunkowości i obsługi kadr i płac. Zagadnienia omawiane na zajęciach są poparte konkretnymi, praktycznymi przykładami z codziennej pracy w księgowości i w kadrach. Program kursu uwzględnia obsługę komputerowego programu księgowego oraz programu „Płatnik”.

CO ZYSKUJESZ?

Ukończenie kursu pozwoli Ci na poszerzenie kompetencji i perspektyw zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Kończąc kurs otrzymasz zaświadczenie na druku MEN, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Na zaświadczeniu znajduje się ogólny opis zrealizowanego programu kursu. 

ATUTY NASZEGO KURSU:

 • praktyczny wymiar zajęć
 • grupy do 15 osób
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika
 • posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia z księgowości skomputeryzowanej oraz obsługi kadr z naliczaniem płac
 • zajęcia prowadzi:
  • mgr Joanna Ostaszewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw sektora MSP. Ukończyła kursy z zakresu: ” TOC, LEAN i HR-szkolenie z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji”, przygotowujący do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego w zakładzie pracy oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Jest aktywną zawodowo księgową, w trybie ciągłym uzupełniającą swoją wiedzę profesjonalną.
 • zapewniamy materiały szkoleniowe niezbędne podczas realizacji zajęć
 • zajęcia praktyczne odbywają się w nowej, zmodernizowanej w 2019 roku pracowni komputerowej
 • oferujemy możliwość dalszego udoskonalania swojej wiedzy oraz poszerzania swoich kompetencji na kursie pełnej księgowości
 • płatności za kurs można dokonywać w ratach

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zadzwoń do nas: 736 779 944  Nie chcesz dzwonić? Napisz: kontakt@twpklodzko.pl

Informacja dla osób bezrobotnych: kurs może być sfinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy. O szczegółowe informacje należy zapytywać i wnioski należy składać w Urzędzie Pracy. 

Informacja dla pracodawców i osób pracujących: skorzystaj z dofinansowania na szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego: https://klodzko.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

TERMINY ZAJĘĆ DLA EDYCJI jesień 2021:

9 -10 października 
23 października 
30 października 
6-7 listopada 
20-21 listopada

Szanowni Państwo informujemy o wzmożonych środkach ostrożności i zasadach sanitarnych obowiązujących w Centrum Kształcenia Kursowego:

 • Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w widocznym miejscu).
 • W obiekcie jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla odwiedzających.
 • Wszystkie sale są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 • Prowadzący warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 • Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • Liczebność grup dostosowana jest do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
 • W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby niewykazujące objawów COVID-19
Cena:850
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com