Hiszpański dla dzieci w Kłodzku

Wydarzenie od: 2019-09-21

Proponujemy zajęcia dla dzieci metodą Colorin Colorin colorado. Jest to:

METODA NATURALNA
dziecko uczy się poprzez pełne „zanurzenie” czyli tak, jak uczy się języka ojczystego. W taki sposób dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

METODA SPIRALNA
dziecko zawsze powraca do zagadnień, które były poruszane wcześniej i nie tylko na ostatnich zajęciach, ale również na tych dużo wcześniejszych. W ten sposób staramy się aby dziecko szybko nie zapomniało tego, czego się dotychczas nauczyło.

METODA KOMUNIKACYJNA
na każdych zajęciach mają miejsce naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań. W ten sposób wspieramy nie tylko znajomość języka, ale również kształtowanie umiejętności komunikowania się.

METODA FOTO-REPORTERSKA
bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!

METODA wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.
Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

METODA DRAMY
dużo zabawy na zajęciach! Dzieci odgrywają wiele scenek. Kojarzą słowa i zdania z ruchem lub z muzyką, co ułatwia im ich zapamiętywanie. Przy okazji rozwijają swoje naturalne możliwości i zdolności.

METODA POZYTYWNA 
na zajęciach panuje pozytywna atmosfera, sprzyjająca budowaniu motywacji i zaangażowania.

Więcej informacji o metodzie: https://colorincolorado.pl/

Cena:140
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com