Excel - kurs podstawowy

Czy Twoja praca wymaga obsługi komputera, w tym posługiwania się programem Excel, ale nie czujesz się w tym specjalistą?

Chcesz uporządkować swoją wiedzę i w końcu dobrze poznać zasady rządzące Excelem? 

Czy używasz Excela ale sprawia Ci on problemy? Czy poświęcasz mu więcej czasu niż chciał(a)byś? 

Zastanawiasz się nad poszerzeniem swoich umiejętności? 

Dobrym rozwiązaniem jest kurs Excela na poziomie podstawowym.  Możesz zainwestować swój czas tak, aby w efekcie ostatecznym go zaoszczędzić ucząc się używać tego programu w sposób efektywny. 

 PROGRAM KURSU:   

 1. Przygotowanie do pracy z programem MS Excel – początki pracy z arkuszem kalkulacyjnym:
 • Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu MS Excel,
 • analiza interfejsu – dopasowanie wstążki i paska szybki dostęp do indywidualnych potrzeb,
 • skróty klawiaturowe.
 1. Wykonywanie operacji na danych:
 • wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • zaznaczanie danych,
 • czyszczenie zawartości lub formatu,
 • kopiowanie i wklejania danych na różne sposoby,
 • wypełnianie serią danych – napisy, daty i czasy, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa,
 • polecenie znajdź/zamień.
 1. Czynności na obiektach Ms Excel:
 • klawisze nawigacyjne obszarów,
 • polecenie przejdź do, przemieszczanie pomiędzy arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie wierszy i kolumn,
 • praca z arkuszami – ustalanie domyślnej liczby arkuszy w skoroszycie, przesuwanie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami.
 1. Formatowanie komórek:
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne korzystanie z formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • formatowanie - tabele danych.
 1. Formatowanie warunkowe:
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst,
 • formatowanie komórek zawierających określone wartości.
 1. Umieszczanie i edycja komentarzy.
 1. Podstawowe formuły i funkcje w Excelu:
 • bezpośrednie obliczenia wykonywane w komórkach,
 • obliczenia z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego – czyli adresowania z symbolem $,
 • kopiowanie formuł,
 • stosowanie narzędzia autosuma i innych funkcji wbudowanych, funkcji suma, średnia, max, min, ile liczb,
 • funkcja logiczna jeżeli,
 • funkcje daty i czasu i wykonywanie obliczeń na datach,
 • funkcje tekstowe,
 • narzędzie tekst jako kolumny.
 1. Analiza i wyszukiwanie danych:
 • sortowanie i wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie
 1. Generowanie i edycja wykresów:
 • różne rodzaje i zmiana danych na wykresach,
 • formatowanie wykresów – zmiana kolorów, układu i skali.
 1. Drukowanie:
 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki i stopki,
 • drukowanie wykresów,
 • wydruk dużych tabel,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH: 16 ( godzina szkoleniowa = 45 minut)

ORGANIZACJA: kurs weekendowy 

PLANOWANY TERMIN: luty 2022

CO ZYSKUJESZ?

Ukończenie kursu pozwoli Ci na poznanie podstawowych narzędzi Excela. Kurs ma charakter warsztatowy, co oznacza, że przez cały czas są rozwiązywane praktyczne zadania i uczymy się obsługi programu. W razie potrzeby trener pomaga w rozwiązaniu pojawiających się problemów każdemu z uczestników indywidualnie i tłumaczy to, czego uczestnik nie rozumie. 

Kończąc kurs otrzymasz zaświadczenie na druku MEN, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Na zaświadczeniu znajduje się informacja o liczbie odbytych godzin zajęć oraz ogólny opis zrealizowanego programu kursu. 

ATUTY NASZEGO KURSU:

 • praktyczny wymiar zajęć
 • grupy do 12 osób
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika

Jeśli jesteś zainteresowana/y, zadzwoń do nas: 736 779 944

Nie chcesz dzwonić? Napisz: kontakt@twpklodzko.pl

KOSZT: 250 zł 

 

 

 

 

Cena:
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com