Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli TWP

zaprasza na kursy kwalifikacyjne, doskonalące i warsztaty w roku szkolnym 2017/2018:

 

 1. Kwalifikacyjny kurs z zakresu zarządzania oświatą .
 2. Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy .
 3. Podstawowe zabiegi ratujące życie – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach .
 4. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym .
 5. ASYSTENT RODZINY .
 6. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży .
 7. Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży .
 8. Kierownik wycieczki szkolnej .
 9. Kurs języka angielskiego przygotowujący nauczycieli wychowania przedszkolnego do egzaminu Cambridge English First potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2 .
 10. Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego .
 11. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji szkolnej .
 12. Zmiany w statucie szkoły i placówki oświatowej w związku z nowymi przepisami prawa oświatowego .
 13. Nowy System Informacji Oświatowej – obowiązek sprawozdawczy w roku 2017 .
 14. Reforma systemu oświaty 2017/2018 – analiza aktów prawnych, uwagi praktyczne .
 15. Ratujemy misia! – edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla przedszkolaków .
 16. Szkolenia Rad Pedagogicznych .

Terminy rozpoczęcia wszystkich wymienionych wyżej form planujemy na miesiąc: wrzesień/październik lub po zgłoszeniu się min 10 osób na daną formę.

 


 

Warsztaty plastyczno-techniczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:

Możliwość realizacji z grupą 8-30 osób.
Realizowane w ramach spotkań popołudniowych w tygodniu /wtorek, środa lub czwartek/, albo warsztatów weekendowych /wymiar 4-16 godzin dydaktycznych/.
Możliwość realizowania w formie cyklu rad pedagogicznych.

Dla kogo…

Nauczycie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, animatorzy i nauczyciele świetlic, absolwenci kierunków pedagogicznych.

Cel:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie projektowania i organizacji własnego warsztatu pracy – praktyczne narzędzia, materiały, półprodukty – ich zastosowanie. Poznanie wybranych sposobów zastosowania znanych materiałów plastycznych oraz poznanie prostych i oryginalnych zastosowań nietypowych materiałów w pracy z dziećmi.
 • Poznanie i doświadczenie sposobów stosowania wybranych technik plastycznych i artystycznych oraz sposobów ich wykorzystania w codziennych działaniach artystycznych z dziećmi, okazjonalnych pracach plastycznych z dziećmi oraz tworzenia elementów dekoracji w zakresie danego tematu.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie projektowania i organizacji działań warsztatowych m.in.: na potrzeby spotkań warsztatowych z rodzicami i codziennych działań plastycznych w zakresie wybranego tematu.
 1. „Plastyczne ABC – czyli jak wyczarować cztery pory roku”.
 2. „Boże Narodzenie na 100 sposobów”.
 3. „Wielkanoc na 100 sposobów”.
 4. „Upominki dla rodzinki”.
 5. „Podstawy systemu Edukacja przez ruch”.
 6. „Pory roku /wiosna, lato, jesień i zima/ – praktyczne zastosowanie wybranych elementów systemu Edukacja przez ruch”.
 7. „Technika origami baje – w Systemie Edukacja przez ruch”.
 8. „100 technik plastycznych”.

Warsztaty plastyczno techniczne prowadzi mgr Katarzyna Łabędzka – Hełka

Cena: od 20 do 35 zł za 1 godzinę dydaktyczną/za jednego uczestnika
(cena uzależniona jest od wyboru warsztatu, każdy warsztat wymaga innego nakładu materiałów dydaktycznych)

miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Kursowego TWP w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 14, dla grup zorganizowanych szkolenie może odbywać się w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie.

Wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy, a skalkulujemy warsztat dla Twojej grupy 🙂


 

„Zabawy muzyczno – ruchowe oraz elementy systemu Edukacji przez ruch, czyli dobra inspiracja dla nauczyciela dziecka młodszego”

 

 

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli nauczania początkowego, pracowników świetlic i osób pracujących z dziećmi.

 

Czas trwania : 6 godz. dydaktycznych
Koszt: 130 zł od osoby

Warsztat obejmuje dwa bloki szkoleniowe:

Cz. 1. Metodyka i techniki pracy z grupą dzieci w zakresie nauki tańców i gry na instrumentach:

 • ćwiczenia doskonalące ekspresyjność ruchową;
 • muzykowanie na instrumentach;
 • doskonalenie sprawności słuchowej;
 • rozwijanie twórczej ekspresji przez wybrane techniki improwizacji instrumentalnej i ruchowej;
 • tańce, aranżacje ruchowe do muzyki;
 • aranżacje instrumentalne do wybranych fragmentów muzyki klasycznej.

Cz. 2 Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej:

 • ćwiczenia podstawowe i autorskie rozwiązania tematyczne;
 • praca ze słowem, rytmem, muzyką, obrazem – praktyczne rozwiązania, tworzenie tematycznych kart pracy w toku zabaw interakcyjnych;
 • tworzenie kart pracy indywidualnych i grupowych, z zastosowaniem określonych procedur kreślenia i składania papieru – m.in.: elementy origami.

 

Warsztaty prowadzą mgr Beata Rusnak i mgr Katarzyna Łabędzka – Hełka.


 

Inne szkolenia doskonalące i warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:

 1. Twórcze metody pracy z dziećmi – (16 h)
  • rozwijanie postaw twórczych i kreatywnego myślenia u dzieci
 2. Metody aktywizujące przedszkolaka – (20 h)
  • przykłady metod aktywizujących wykorzystywanych w pracy z dziećmi w przedszkolu
 3. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu – (8 h)
  • rodzaje agresji
  • sposoby zapobiegania i radzenia sobie z agresją
 4. Budowanie relacji z rodzicami – (12 h)
  • bariery w relacji szkoła – rodzice
  • zasady komunikacji i współpracy z rodzicami