Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości

Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości” oraz tytuł Laureata za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie nadany przez Departament Weryfikacji Jakości.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com