angielski z National Geographic

ANGIELSKI Z NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING

Zapraszamy dzieci na zajęcia z języka angielskiego z National Geographic. Na zajęciach wykorzystujemy metodę i materiały, które oferują dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego. Nauka języka jest oparta o autentyczne teksty i materiały wizualne, które budują motywację, poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości i wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.

Wybrane przez nas podręczniki National Geographic Learning zaszczepiają w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje. Praca w grupach i zadania projektowe rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji. Słuchacze, korzystający z  naszych zajęć opartych o podręczniki National Geographic, zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów. Naszym celem jest również pomoc w kształtowaniu odpowiedzialnej postawy wobec świata, dlatego wybraliśmy National Geographic Learning aby pomóc  słuchaczom budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat, a także pokazujemy wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.

Język angielski + Wiedza, Umiejętności, Wartości

 

Pomóż swojemu dziecku rozwinąć skrzydła!