Projekty obecnie realizowane


żłobek „Twórcza kraina”    dowiedz się więcej….

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Projekty zrealizowane

 „SENIORZY GÓRĄ! – EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”

01.06.2017-31.12.2017

 


Kłodzki Klub Gier Planszowych

zadanie  współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko 


„Senior w dobrym towarzystwie – międzypokoleniowy zawrót głowy”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.