Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2010 r. w zakresie kształcenia:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z elementami aktywnego poszukiwania pracy i pierwszą pomocą przedmedyczną – realizacja w formie kursu w wymiarze 48 godzin

Nowoczesne zarządzanie domem z podstawami obsługi komputera, planowaniem budżetu, podstawami języka angielskiego, dekorowaniem wnętrz, opieką nad osobami starszymi i dziećmi – realizacja w formie kursu w wymiarze 320 godzin

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com